Comhdháil na bPíobairí (Saor in aisce don bpobal / free entry)

(fuirm glaca páirte ar bun an leathanaigh/form for registering at bottom of page)

Taoiseach an Lae- Mick O’Brien (Leader of the day- Mick O’Brien)

Format:

Painéal cainteóirí le cead cainnte ina dturas ar gach abhar. Leannan pléadh ón úrlár ag deire gach babhta. 4 babhta 2 ar maidin is 2 taréis lóin.

A panel of speakers will be permitted to comment on each subject, as they progress. A general discussion will follow and the floor will participate at the end of each session 4 sessions – 2 in the morning and 2 afternoon.

Abhair le pléadh: (English version at bottom of page)

 • Seinnt na píbe 2018 i gcomparáid le 1518
 • Ceol na píbe 2018 V 1518
 • Tecnique i 2018 V 1518
 • Saoghal an phíobaire 2018 V 1518
 • An uirlis 2018 V 1518
 • Cá bhfuil gluaiseacht forbartha an lae inniu ag gabháil?
 • Cad a dhéanfadh sprioc mhaith do Phíobairí don bhliain 2025
 • Aon gnóth eile.

Seisiúin /coirm.

Subjects for discussion:

 • Playing of the pipes in 2018 in comparison to 1518
 • The Music of the pipes in 2018 V 1518
 • Piping technique in 2018 V 1518
 • The life of the pipers in 2018 V 1518
 • The pipes/instruments in 2018 V 1518
 • Where is the flow of development heading today
 • What would make good piper objectives for 2025
 • Any other business   

Sessions/concert

No Fields Found.