Lá na nÓg

Dé Luain 30/7/2018

Le cead agus coimirce Óige na Gaeltachta agus Aonach Tailteann

Comórtaisí Spóirt, ealaíona is éachta is ceoil fan lae le taispeántaisí

Árus Eamon Mac Suibhne Cúil Aodha,

Áras Íosagáin (CLG Naomh Abán) Baile Mhuirne

An Ionad Culturtha an Dochtúir Ó Loingsigh, Baile Mhuirne,

Coláiste Ghobnatan, Baile Mhuirne

Ostán Ghobnatan agus an Muséum an Mhuilinn, Baile Mhuirne.

Fáilte ar leith roim Gaelsoileanna thall is Abhus le comortaisí ealíona is ceoltóireachta agus an craobh ar an lá seo. Gach eolas ó feilenalaoch@iontaoibheasfodhla.ie (feilenalaoch null@null iontaoibheasfodhla NULL.ie)

Bonn Sean Ó Riada le bronnadh ar bhuathoirí, rud ná beidh ann arís go cionn seacht mbliana. (É ar mhúnla an bhoinn Bonn Ór Seán Ó Riada le Padraig O Mathúna le Féile na Laoch 2018 ar a chúl. Gan ach an céad duais agus gach duine eile sa dara áit ach iad taréis a bheith sa chraobh.)

Céilí Áras Íosagáin. Le Raffle

Beidh athrú beag ar an gclár ansa is ansúd go fóil.  Beidh na comortaisí oscailte do chách ach go h-áirithe lucht Gaeltachta agus Gaelscoile. Caithfear clárú roim ré via foirm idirlinne ar fáil ansa ag tosach Meitheamh.

Comórtaisí lúthchleasaíochta

Rás aonair faoi 12                100 méadar

Rás Aonair faoi 18                 500 méadar

Cic fada

Caitheamh Buataise
Cic Éirce
Rás Málaí
Rás Ubh
Tarrac téada

Comortaisi ceoil

(dhá phíosa ceoil éágsúil mall agus tapaigh)

Feadóga /fliúit           faoi 12

Feadóga /fliúit           faoi 18

Bosca Ceoil                 faoi 12

Bosca Ceoil                 faoi 18

Consairtín                  faoi 12

Consairtín                  faoi 18

Bheidhlín                   faoi 12

Bheidhlín                   faoi 18

Píob uilinn                 faoi 12

Píob uilinn                 faoi 18

Cláirseach                  faoi 12

Cláirseach                  faoi 18

Amhráníocht aonair

(dhá amhrán as gaoluinn –ceann mall agus ceann tapaigh)

Amhránaíocht aonair            faoi 12

Amhránaíocht aonair            faoi 16

Amhránaíocht aonair            faoi 18

Fichill

Fichill                                     faoi 12

Fichill                                      faoi 18

Oráid

(cainnt 5 neomat ar abhar tabhartha 20 neiomat roim ré)

Óráid                                     faoi 12

Óráid                                     faoi 16

Óráid                                     faoi 18

Ealíon (píosa amháin ar do rogha abhár curtha ar fáil seachtain roim ré)

Péinteáil dath oile/acryllic   faoi 12

Péinteáil dath oile/acryllic   faoi 18

Péinteáil dath uisce   faoi 12

Péinteáil dath uisce   faoi 18

Piosa snóidhte           faoi 12

Piosa snóidhte           faoi 18

Linníocht                    faoi 12

Línníocht                    faoi 18

Rogha meann seachas thuas luaite (dath uisce/oile/acrylic/linníocht/snóidhte)

Rogha mean               faoi 12

Rogha mean               faoi 18