(http://feilenalaoch NULL.com/wp-content/uploads/2011/07/ted-o-sulllivan NULL.jpg)

Tá Ted O Sullivan mar duine des na cainteoirí a bheidh ag an Comhdháil ar a 2 a chlog an Dé Domhnaigh do Féile Na Laoch(31ú Iúil) in óstán an Abbey, Baile Mhúirne.
Tadhg Ó Súilleabháin (Timothy Ted O Sullivan) B.A., Árd.T.O., M.Comm.


_____________________________________________________________________

OIDEACHAS

 

2004 – M. Comm.,  U.C.C.

1995 – Diploma in Credit Union Studies, U.C.C.

1985 – Teastas san Eolaíocht Ríomhaireach, U.C.C.

1975 – Árd Teastas in Oideachais., U.C.C.

1974 – B.A., U.C.C.

___________________________________________________________________________________

OBAIR

 

2009 – Inniu:             Oibrí deónach le fondúracht na gComhar Chreidmheasa

                          (ILCUF)(Volunteer Advocate) san Afric(Uganda agus Ghana) agus

                           in Éirinn

 

2000 – Inniu:  Léachtóir/Tutor, Ionad na gComharstaidéar, Scoil Dlí agus

                      Gnó, Coláiste na hOllscoile Chorcaí, Cursaí: Diploma in Credit

                      Union Studies/ B.Sc. Degree in Mutual Business, U.C.C.

1977 – 2009: Múinteóir (Math), Coláiste Chríost Rí, Bóthar Cheapaíl,

                      Corcaigh

 

1975 – 1977: Múinteóir (Math), V.E.C. Contae Chorcaí

           

_________________________________________________________________________

FOILSIÚCHÁIN

Leabhar    

Bere Island – A Short History 1992

 

Altanna/Léachtaí/Tráchtais (samplaí)

  • M.Comm.(2004) Corporate Governance and Self-Regulation in Credit Unions
  • Corporate Governance in Credit Unions- The Role of the Supervisory Committee 2004, Léach  a thugas ag an ‘Mutual business Summer School’ U.C.C.
  • Why the Irish did not support the French in 1796 –  Meitheal Mara Newsletter No. 6 1996
  • My Great-grandfather is turning in his grave – Journal of the Glennans’ Irish Sailing Club 1994

 

 

 

_________________________________________________________________________

MODÚIL A MHÚINEAS i gCOLÁISTE na hOLLSCOILE CHORCAÍ (U.C.C.)

 

FE1701                        History and Development of the Credit Union Movement

FE1702                        The Principles and Practices of Management

FE1703                        Operations Management

FE1704                        Decision Making and Organisational Change

FE1706             Research Project

FE1707                        Research Methods

FE1708                        Mutual Business Case Analysis

FE1721                        Communications: Issues and Skills

AC1701            Financial Services and Practices

IS1701             Information Management

LW1701            Business Finance Law and Credit Unions

MG2702            Strategic Management

FE4009                        Corporate Governance, Theory and Practice

FE6102                        Measuring Board Performance

FE3701                        Micro-Credit Strategies for Development, Uganda – A Case Study

FE6704                        Governance for Third Sector Organisations

 

 

TAITHÍ GNÓ

 

1991 – Inniu:            Saoiste i gComhar Chreidmheasa na Dubhglaise

1992 – Inniu:            Is liom an fiontar ‘Innisgraggy Books’, Foilsitheoir Leabhair

1995 – 2000:            Stiúiathóir ar Meitheal Mara Teo.

 

OBAIR LE COMHAIR CHREIDMHEASA

 

2009 – Inniu:            Oibrí deónach le fondúracht na gComhar Chreidmheasa (ILCUF)

1999 – 2002:             Cathaoirleach, Caibidil 11, Supervisor’s Forum.

1998 – 2000:             Láthairathoir, Irish League of Credit Unions, Rannóg Oiliúna.

1996 – Inniu:             Cathaoirleach, Coiste na Saoistí, Comhar Chreidmheasa na Dubhglaise

1995                Chéad áit sa ‘Diploma in Credit Union Studies’, U.C.C.

1991 – Inniu:             Saoiste, Comhar Chreidmheasa na Dubhglaise

1970 – 1986:             Oibrí Deónach le Comhar Chreidmheasa na Dubhglaise

D’fhreastalíos ar mórchuid chúrsaí a chuir an Irish League of Credit Unions ar fáil

 

CAITHEAMH AIMSIRE

 

Cumann Oidí Matamaitice na hÉireann (Irish Maths Teachers’ Association)

Oigigeach le fada ar an  IMTA, Bhíos i mo Chathaoirleach, Rúnaí agus Cisteoir ag amanta difiriúla ar an eagraíocht, agus tá léachtaí tugtha agam don chumann ar toipicí ar suim iad le Múinteoirí agus Mic Leinn

Cumann Staire Bhéarra (Beara Historical Society)

Ball de’n chumann seo le blianta fada.  Tá taighde staire úr nua déanta agam agus tá léachtaí tugtha agam don chumann, do go leor chumainn ar fuaid na tire agus sna Stáit Aontaithe Meirica

 

Meitheal Mara Teo.

Stiúritheoir neamhfheidhmineach (Non-Executive) ar an gcomhlucht seo a dheanann taighdhe agus tógáil ar báid tradisiúnta na hÉireann